Bộ Môn Giao Dịch Xã Hội

Bộ môn GIAO DỊCH XÃ HỘI :
Triết Lý Nhân Sinh -Khóa Học Thành Công Không Bao Giờ Thất Bại

(Phép tổ chức thành công trên đường Đời – Đạo)

Ứng dụng những nguyên lý của Dịch và phép tổ chức cơ mật của Trời  Đất vào xã hội Nhân Sinh giúp bạn thành công trong mọi tổ chức, điều hành, giao tế cá nhân hay đoàn thể hoặc bất cứ mục tiêu lý tưởng vĩ đại hay nhỏ nhặt nào mà hằng ngày bạn đang phải sống chết với nó. Phải học qua 2 môn Triết Dịch và Dịch Lý Báo Tin rồi mới có thể Giao Dịch Xã Hội tối ưu.

Viện Quản Trị Kinh Doanh Đồng Nhân 

Thông báo

Khóa mới Dịch Lý Việt Nam – Nâng Cao (Lưu ý: Khóa học Dịch Lý Việt Nam – Nâng Cao chỉ dành cho các học viên đã hoàn thành khóa học Dịch Lý Báo Tin – Căn Bản)

Tháng 03 Năm 2020

Thời gian học 3 tháng

+ Quyền Lợi Học Viên Khóa Học Kinh Dịch:

1. Được thầy Vân Thanh trực tiếp giảng dạy. 

2. Tặng gói tư vấn 1-1 với thầy Vân Thanh

3. Nhận được chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học

4. Được kết nối với cộng đồng anh chị em doanh nhân đã và đang học Dịch Lý Viện Đồng Nhân

5. Đóng học phí một lần nhưng được học trọn đời, học đi học lại cho đến khi nào hiểu mới thôi

6. Đóng học phí xong nếu không đi học được có thể bảo lưu sang khóa tới

7. Đảm bảo chất lượng tốt nhất cho học viên nên mỗi lớp học chỉ có 25 chỗ

(HỌC VIÊN NÊN ĐĂNG KÝ SỚM VÌ LỚP THƯỜNG XUYÊN KÍN CHỖ)

=> Đăng Ký Ngay Khóa Học Kinh Dịch !!!

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

060148209939  Ngân Hàng Sacombank – Lũy Bán Bích

Phạm Thị Thu Thủy

Lịch Khai Giảng các bộ môn đào tạo khác

show