Bộ Môn Dịch Y Đạo

Bộ Môn Dịch Y Đạo

(Chứng minh nguyên lý biến hóa bệnh tật trong vũ trụ và con người)

Lý giải đầu mối của Y Lý là Dịch Lý và áp dụng Dịch trong Y. Giúp bạn yêu thích ngành Y sâu sắc hơn trong nghề nghiệp và có khả năng sáng tạo cho mình một Y đạo tuyệt vời, lý giải được mọi Y thuật, Y học, Y Lý Đông Tây xưa nay. Phải học qua ba môn trên mới vào Dịch Y Đạo được, trung bình mỗi môn học trong ba tháng ( mỗi tuần 2 buổi, mỗi buổi 2 giờ) có thể co giãn thời gian tùy mỗi bạn.

Lịch Khai Giảng các bộ môn đào tạo khác

show